Намалява броят на малчуганите, записани в детски градини в област Плевен

11.10.2018 14:29

76 самостоятелни детски градини с директор функционират в област Плевен към 1 декември 2017 г. Броят на децата настанени в детските градини през учебната 2017/2018 г. е 6828, от които 3 551, или 52.0% са момчета, посочват от Териториално статистическо бюро Северозапад. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 2.4%. 

Обхватът на децата в това образователно ниво за учебната 2017/2018 година е 77.0%, или с 0.4 процентни
пункта по-малко спрямо учебната 2016/2017 година. Средният брой деца в една детска градина за областта е 90, като една група се формира средно от 23 деца.
Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 640 души, като в сравнение с предходната учебна година намалява с 13 души, или с 2.0%. Детските учители са 597, или 93.3% от педагогическия персонал.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: