Продавач, машинен оператор, касиер и офис секретар сред най-търсените професии в Плевенско следващата една година

09.10.2018 16:37

На свое заседание днес Комисията по заетост към Областния съвет за развитие, председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова, обсъди обобщената информация от втория етап на проучването за потребностите на работодателите от работна сила.
В анкетирането, провело се в периода 1.08.-17.09. 2018 г. на територията на област Плевен, се включиха 126 работодатели главно от частния сектор. Обработката и обобщението на анкетите е извършено съгласно утвърдената матрица на дейностите, отговорностите и сроковете за изпълнението им. Анализът извежда като най-важно изискване на работодателите при подбор на кадри способността за самоконтрол и дисциплина. Ключовите компетентности, които работодателите считат, че е необходимо да притежават техните служители са инициативност и предприемачество -/32,5% от анкетираните в областта). Само двама от попълнилите въпросника посочват като изискване математическа компетентност и основни знания в областта на природните науки и технологиите.
През следващите 12 месеца работодателите са заявили, че ще се търсят специалисти с квалификация по следните професии: продавач – консултант, Машинен оператор, касиер, офис секретар, оператор в производството на облекло, машинен техник, икономист, електромонтьор, водач на МПС за обществен превоз, работник по транспортна техника. Прогнозите на работодателите за разкриване на работни места обхващат следните професии оператор в производството на облекло – 50 р.м., продавач – консултант -35 р.м., шивач – 25 р.м., машинен оператор -21 р.м., социален асистент – 19 р.м., Болногледач – 16 р.м., графичен дизайнер – 16 р.м., сътрудник социални дейности -15 р.м., работник в керамичното производство -15 р.м. и касиер – 14 р.м.
Сред кадрите без специална квалификация през следващите 6 месеца най-голямо търсене ще има за работници в преработващата промишленост, сочи анкетата.
Работодателите очакват след три години да се търсят на-често висшисти в сферата на икономиката, машинното инженерство и компютърните науки, а най-малко в областта на правото и хранителните технологии. Към същия период от време кадрите със средно образование биха могли успешно да се реализират в професионални направления като администрация и управление, компютърни науки, производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи, транспортни услуги и електроника, комуникационна и компютърна техника.
В срок до 24.10.2018 г. обобщената информация за област Плевен, касаеща потребностите на работодателите от кадри, ще бъде изпратена до централното управление на Агенцията по заетостта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: