В 4 села в Плевенска област питейната вода е със завишени стойности на хром или нитрати

09.10.2018 14:24

В 4 села от Плевенска област питейната вода е със завишени стойности на хром или нитрати. Това са показвали изследванията, проведени от Регионална здравна инспекция – Плевен, в периода 1 – 7 октомври.

16 са били изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях 8  не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В Долни Вит две проби са показали по-високи стойности на хром – 130,54 µg/l при допустими 50,00 µg/l.

В село Драгаш войвода е констатирано отклонение от стойностите за нитрати в две проби – 161,13mg/l и 155,96mg/l при норма 50,00 mg/l.

В Муселиево и Евлогиево също има завишени стойности на хром при четири проби в границите от 57,68µg/l до 68,44µg/l при норма 50,00 µg/l.

Няма селища на режим във водоподаването.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: