ОУ „Васил Левски“-Плевен е с одобрен проект за провеждане на учебни занятия в „естествена среда“

04.10.2018 10:27

ОУ „Васил Левски”-Плевен е с одобрен проект по Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул Г „Музеите като образователна среда“ (приета с решение на МС от 18.04.2018 г.). „Едва петдесетина са училищата в страната, одобрени за провеждане на част от учебните занятия в „естествена среда“, за да бъде предизвикан интереса на учениците и към учебното съдържание, и към науките. Поздравления и за колегите от другите училища!”, казва директорът Таня Тонева.

Предвижда се създаване и въвеждане на музейни образователни програми, свързани с тематичния обхват на даден музей и художествена галерия. Програмите ще станат част от обучението по предметите от общообразователната подготовка и във време на извънучилищни занимания и дейности. Заложена е и допълнителна квалификация на музейните специалисти, музейните педагози, учителите и други, ангажирани с реализацията на инициативите.

Музейните специалисти ще бъдат включвани в планиране инициативите за извънкласна работа, в подготовката на различни образователни проекти и програми, свързани с културното и природното наследство и визуалните изкуства. Те ще се ангажират и със създаване на училищни обществени колекции (експозиции), свързани с историята на училището, бележити личности, научно-технически открития, знаменателни факти от миналото, световната и европейска история и др.

Учредява се и награда „Музейна образователна дейност“, която се връчва ежегодно на училище, учител, музей и музеен специалист.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: