Продават чрез търг апартамент на ул. „Иван Вазов“ в Плевен

02.10.2018 13:00

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 12.10.201г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

АПАРТАМЕНТ, площ по док. – 120.00 кв. м., с таван и маза, находящ се на ул.“Иван Вазов“, No 38, ет.3, ап.3, гр. Плевен и поземлен имот – 1/3 ид.ч от целия с площ 357 кв.м., а именно площ по док. – 119.00 кв. м.,находящ се в гр. Плевен, ул. „ИванВазов“ № 38.

Обща първоначална цена на групата: 76 500.00 лв. /седемдесет и шестхиляди и петстотинлева/.

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 01.10.2018 г. до 05.10.2018г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на имота в гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“ №38.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново-Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон  (064) 898-422 – Милена Тончева

Eл. адрес[email protected]

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: