Община Кнежа обявява 3 свободни работни места по Програма „Старт на кариерата“

02.10.2018 16:40

Община Кнежа обявява 3 свободни работни места с професионално направление „Администрация и управление”, „Икономика”, „Информатика и компютърни науки”, „Архитектура, строителство и геодезия”.
Ако сте на възраст до 29 години (ненавършени до 19.10.2018 г.), притежавате висше образование, по което не сте придобил/а трудов стаж, регистран/а сте в дирекция „Бюро по труда“ като търсещо работа лице, то може да кандидатствате за работа по Програма „Старт на кариерата“.
Участието в Програмата е възможност за трудов стаж по придобитата специалност чрез осигурена 9-месечна заетост в Общинска администрация, което е шанс да придобиете административен и професионален опит.
В срок до 19.10.2018 г. включително, можете да подадете в Дирекция „Бюро по труда” гр. Червен бряг Заявление за кандидатстване (по образец) по Програмата, в което да кандидатствате за до три работни места, като се допуска две от тях да бъдат за един и същ работодател.
В случай, че не притежавате все още диплома, то ще е необходимо да докажете завършеното образование чрез представяне не по-късно от 25.10.2018 г. в Дирекция „Бюро по труда“ гр. Червен бряг на Уверение, Академична справка или друг документ, от който да са видни специалността и завършената степен на висше образование.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: