НАП – Плевен продава 13 бунгала в град Бяла

02.10.2018 12:51

НАП-Плевен продава 13 бунгала в град Бяла.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 11.10.2018г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:

Земя с площ 5 870кв.м. – КИД 07598.115.74 и сгради13 бр. бунгала, състоящи се от две стаи и санитарен възел, находящи се в местност “ Лонгоз“, Почивна база „Луна“  гр. Бяла, област Варна, община Бяла.

Обща първоначална цена на групата: 675 000.00 лв. / шестстотинседемдесет и пет хиляди лева/. 

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от 01.10.2018 г. до 05.10.2018г., от 09:00ч. до 17:00ч., на адрес: местност “ Лонгоз“,Почивна база„Луна“  гр. Бяла, област Варна, община Бяла.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново-Офис гр. Плевени на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg.

За контакти: телефон  (064) 898-422 – Милена Тончева

Eл. адрес[email protected]

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: