По-малко семейства искат помощ за първокласници тази година в Плевенско

30.09.2018 14:59

В дирекциите „Социално подпомагане“ в цялата страна продължава приемът на заявления-декларации за отпускане на еднократна целева помощ за първокласници, в размер на 250 лева. Към 20 септември 2018 г., в РД „Социално подпомагане“ – Плевен са постъпили 1202 заявления за този вид помощ, като от тях 35 са отказани. Заявления за помощта се подават до 15 октомври.

Право на целевата помощ имат семейства, отглеждащи децата си в страната, като децата им трябва да са записани в първи клас на държавно или общинско училище. Друго условие е средномесечният доход на член от семейството за предходните 12 месеца преди месеца на подаване на заявлението-декларация да не надвишава 450 лева. Независимо от дохода еднократната помощ се отпуска за деца с трайни увреждания и деца настанени в семейства на роднини и близки и в приемни семейства по реда на член 26 от Закона за закрила на детето.

Заявлението за отпускане на помощта се подава в съответната дирекция „Социално подпомагане“ по настоящ адрес на заявителя. Прилага се удостоверение за брутните доходи на семейството за предходните 12 месеца, както и удостоверение от съответното учебно заведение, че детето е записано в първи клас на държавно или общинско училище. Отпуснатата целева помощ се възстановява, ако детето не постъпи в училище или не посещава редовно учебните занятия до завършване на първи клас, освен ако причина за това е здравословното му състояние.

За миналата учебна година, еднократна целева помощ за първокласници са получили 1535 семейства.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: