ДГ „Слънце” – Левски приключи двугодишен проект за образователна интеграция на децата

28.09.2018 11:56

Проект „Учим заедно български език” на ДГ „Слънце”, гр. Левски, реализиран с финансовата подкрепа на „Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства” /ЦОИДУЕМ/, осигури благоприятни условия за съвместна образователна дейност на деца с различен етнически произход, насочена към овладяване на книжовния български език, успешна социализация и равен старт за бъдеща учебна дейност. Това информира Наталия Христанова – ръководител на проекта и разказа:
– Бяха изградени два клуба за допълнително обучение по български език – „Златно ключе“ – клуб за 4-5г. деца и клуб за 5-6 г. деца. В продължение на две години, 35 деца от български, ромски и турски произход, участваха в разнообразни занимания, провеждани от учителките Виолета Видолова и Севдие Алиева.


През учебно време се провеждаха занимания по български език с преобладаващи обучителни задачи. Водещо бе обучението по български език чрез средствата на изкуството, игрови и практически технологии.
В неучебно време, дейностите на клубовете имаха повече развлекателен и социализиращ характер. Всеки месец провеждахме „Детско утро”, извън детската градина. Представихме две мероприятия пред родителите и децата от детската градина – „Весел карнавал“ и финално състезание „Знаете ли, български ?“.
Със средства по проекта се обогати материално-техническата база и се закупиха униформи и носии.
Проведоха се две обучения за педагози в гр. Трявна и гр. Априлци, насочени към повишаване практическите им умения за работа в мултикултурна среда.
Всички проектни дейности и мероприятия донесоха удовлетворение на децата, родителите и екипа на детската градина.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: