Червен бряг с представител в Съвета на децата

27.09.2018 14:25

Завърши работата на Националната комисия за класиране на кандидатурите от Областните администрации за членове на Съвета на децата към Държавната агенция за закрила на детето.
В Съвета участват един титуляр и един заместник на титуляра от всички 28 административни области.
Представителят на Община Червен бряг Тодор Ценов е одобрен от комисията да представлява гласа на децата и младите хора от Област Плевен, като заместник – член. За това информират от Пресцентъра на Община Червен бряг.
Тодор е избран от общо деветте кандидатури на нашата област от общините Белене, Кнежа, Левски, Плевен и Червен бряг.
Предстои Тодор Ценов да вземе участие в редовно заседание на Съвета на децата, което ще се състои от 30 септември до 2 октомври 2018 г. в град Пловдив. В дневния ред ще бъдат разгледани теми, свързани със създаването на новата Национална стратегия за детето, допълване на Процедурата за избор на членове на съвета на децата за включване на деца бежанци, ще се планира реализирането на националните информационни кампании „Живот без насилие за всички деца“ и др.
Поздравяваме нашето момче за достойното представяне!
Пожелаваме му активна и ползотворна работа в Съвета за популяризиране по най-добрия начин правата на децата, техните възможности и мнения на местно и национално ниво.

Снимка: Община Червен бряг, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: