Отново завишени стойности на хром и нитрати в населени места в област Плевен

26.09.2018 13:20

Отново са отчетени завишени стойности на хром и нитрати в питейната вода на населени места в област Плевен. Това става ясно от седмичния информационен бюлетин на Регионалната здравна инспекция.

12 са изследваните проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях 8 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В град Тръстеник една проба е показала отклонения по показател нитрати – при допустима стойност  50,00 mg/l е отчетено ниво от 54,71mg/l. В село Славовица две проби са отчели високи  стойности на хром – при допустими 50,00 µg/l са измерени 139,66µg/l и 141,86µg/l. В Гиген също две проби са със завишени стойности на нитрати – съответно по 168,26mg/l и 149,37mg/l. В село Искър са измерени високи стойности на нитрати – 127,92mg/l. В село Брест са отчетени по-високи нива на хром в две проби – 65,14µg/l и 67,07µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: