20 килограма опасни отпадъци събраха в Левски

20.09.2018 17:58

На 17 и 18 септември в Левски отново се проведе кампания за събиране на опасни отпадъци от домакинства. Съгласно сключен договор от 8 юни 2017 г. между Община Левски и „Балбок Инженеринг“ АД – София на площада пред сградата на Общината бе позициониран мобилен събирателен пункт. Събрани са общо около 20 килограма опасни отпадъци от населението на община Левски в това число: лекарства с изтекъл срок на годност, опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества и отпадъци, съдържащи живак. Следващата акция ще се проведе през септември 2019 г.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: