Назначиха Пламен Петков за шеф на Районна прокуратура – Плевен

19.09.2018 15:28

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, с 8 гласа „за“ единодушно избра Пламен Петков за административен ръководител – районен прокурор на Районна прокуратура – Плевен. Прокурор Пламен Петков  има над 17 години юридически стаж като младши прокурор и прокурор в Районна прокуратура-Плевен.

В своята Концепция за стратегическо управление на дейността на Районна прокуратура – Плевен, той посочва, като лична мотивация – натрупания опит от работата му като прокурор в тази прокуратура и отличното познаване, както  на добрите страни, така на проблемите в нея. Държи да запази създадените до момента  добри практики и да подобри тези, които са недостатъчно ефективни. За добрата работа говорят данните от 2017 г., които нареждат РП Плевен на трето място  по внесени прокурорски актове /1171 бр/ и на четвърто място по брой изпратени присъди за изпълнение от прокурор  /812 бр./. Набелязаните цели и мерки за работата на РП Плевен, новият административен ръководител определя: изграждане на ефективен управленски екип, активизиране на дейността на прокурорите по дела, разследването на които продължава над шест месеца, откритост и прозрачност при вземането на решения, намаляване на броя на върнатите от съда дела, поддържане на практиката за провеждане на съвместни работни съвещания между прокурори и разследващи органи, намаляване на оправдателните присъди, увеличаване броя на съкратените процедури за разследване и прозрачност в работата на прокуратурата.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: