В Плевен са обявени вакантни длъжности за медицински специалисти в детски градини и училищни здравни кабинети

17.09.2018 14:18

Община Плевен обявява вакантни длъжности за медицински специалисти в:
І. Яслени групи

ДГ „Зорница” ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен – 1 бр.
ДГ „Еделвайс” ж.к. „Сторгозия” гр. Плевен -1 бр.
ІІ. Здравни кабинети

ДГ „Юнско въстание” – 1 бр. – вакантна от 03.10.2018г.
ДГ „Звънче” – 1 бр.
ДГ „Слънце” – 1 бр.
ОУ „Цветан Спасов” – 1 бр. вакантна от 15.10.2018г.

Изисквания за заемане на длъжността:

1. Образователно-квалификационна степен „бакалавър” по специалност „Медицинска сестра”.

2. Компютърна грамотност Word, Excel, Internet.

Необходими документи:

1. Заявление за заемане на съответна вакантна длъжност. В заявлението да е посочен точен адрес, GSM и актуален e-mail на кандидата.
2. Диплом за исканата образователно-квалификационна степен;
3. Автобиография;
4. Други документи, доказващи допълнителна квалификация (ако има такива).

Кандидатите могат да кандидатстват за повече от една позиция, но с отделни заявления. Документите се подават в запечатани пликове, върху които е изписано името на кандидата, както и че кандидатстват за вакантни длъжности в общинско детско здравеопазване.

Срок за подаване – до 17:00 ч. на 28.09.2018г. в Центъра за административно обслужване – пл. „Възраждане” №4 гр. Плевен.

Лицата, чиито документи отговарят на изискванията, ще бъдат поканени за събеседване.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: