105 училища в област Плевен посрещат днес своите ученици

15.09.2018 7:07

 

Днес за новата учебна година врати ще отворят 190 образователни институции в област Плевен, от които 105 училища, 76 детски градини 5 Центъра за подкрепа за личностно развитие /ЦПЛР/, 2 Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/, 1 Общоградско средношколско общежитие /ОСО/, 1 Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование / РЦПППО/. За това информират от Регионално управление на образованието-Плевен.

От тази учебна година още две основни училища са преобразувани в обединени. Това са училищата в с. Мечка и с. Търнене в община Плевен. С тях броят им в областта става 4.

Иновативни училища в област Плевен, одобрени за учебна година 2018/2019 година, са 7 на брой. Три от тях са от миналата учебна година – МГ „Гео Милев“, ДФСГ „Интелект“ и ОУ „Васил Левски“ Белене и 4 нови – СУ „Иван Вазов“ Плевен, ОУ „Антон Страшимиров“ Бохот, ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа и НУ „Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Долни Дъбник.

С необходимата задължителна документация са снабдени всички образователни институции в областта.

Записаните ученици в първи клас за 2018/2019 година са 1922, разпределени в 115 паралелки. Спрямо предходната година броят им е намалял, като за 2017/2018 броят на първокласниците е 2202, разпределени в 125 паралелки.

И през тази година има слети паралелки в някои от населените места, предвид по-малкия брой ученици, записани за първи клас.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: