13 септември – Ден на програмиста

13.09.2018 7:45

matrix2

Денят на програмиста е официален празник в Русия от 2009 година и неофициален празник на програмистите другаде по света. Отбелязва се на 256-тия ден от годината. Числото 256 (256 = 2 на степен осма) е избрано, защото това е максималният брой дни от началото на годината, който може да се кодира с помощта на един байт (8 бита).
През високосните години този празник се пада на 12 септември, през невисокосните – на 13 септември.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: