В Плевенско намалява броят на децата, записани в подготвителни групи

12.09.2018 11:42

По данни от детските градини и училищата в Плевенска област за учебната 2018/2019 година броя на записаните деца в ПГ-5 годишни е 1730, а в ПГ -6 годишни е 1622. Това информират от РУО – Плевен. Броят на сформираните групи за децата от 5 и 6-годишни е 235, като от тях 120 са самостоятелни едновъзрастови за деца на 5 и за деца на 6 години, а останалите са смесени.
Приемът на деца в детските градини е целогодишен, така че броят на децата може да се променя до началото на учебната 2018/2019 година и през цялата година. Целта е да бъдат обхванати всички деца, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, за което има създадени условия, осигурени места и достъп в детските градини и в подготвителните групи към училищата във всяка община в област Плевен.
Отчита се намаляване броя на децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка, които са записани в подготвителните групи към детските градини и училищата за новата учебна 2018/2019 година. Причините са комплексни – демографски, свързани с намаляване броя на децата, родени през съответните години, някъде и миграционни – заминаване на родителите в чужбина или в други райони на страната. Например, през учебната 2017/2018 година поради заминаване в чужбина – 24 деца на 5-годишна възраст и 25 деца на 6-годишна възраст са напуснали предучилищното си образование в детските градини и в училищата с подготвителни групи в Плевенска област.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: