Обсъдиха дейности за намаляване броя на децата, които не посещават училище, в Плевенско

10.09.2018 17:58

Днес се проведе първото заседание на Областния координационен център във връзка с изпълнение на ПМС №100 от 8 юни 2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст.
На заседанието началникът на Регионалното управление на образованието – Плевен Албена Тотева представи предизвикателствата пред институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Набелязани бяха мерки за ефективна работа на екипите, ангажирани с изпълнение на Механизма. Обсъдени бяха дейностите, които предстои да се извършат. Целта е броят на децата, които не посещават училище на територията на област Плевен да бъде сведен до минимум.
Задачата на Областния координационен център е да съгласува и следи за функционирането и изпълнението на дейностите по Механизма, който с Постановление на Министерски съвет от 8 юни 2018 г. става постоянно действащ. Документът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: