И в Левски забраниха събирането на пари от родителите в детските градини и училищата

30.08.2018 16:58

Със заповед на кмета на Община Левски Любка Александрова се забранява събирането на средства от родителите на децата и учениците в общинските детски градини и училища на територията на община Левски за материали и консумативи, за подобряване на материалната база и други текущи разходи по издръжката на процеса на възпитание и обучение. В заповедта е отбелязано, че родителите на децата и учениците имат задължение да заплащат само нормативно регламентираните такси в Наредба 6 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Левски.

Със своята заповед кметът забранява набирането на задължителни суми под формата на дарение след вземане решение от органите на настоятелството или от ръководството на училището, тъй като не е в съответствие с доброволния характер на дарителството. При набиране на средства от дарения в специална книга за дарения задължително се отбелязва видът, количеството, стойността, номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра, е записано още в заповедта.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: