Водата в Червен бряг вече става за пиене

29.08.2018 8:38

При извършения учестен мониторинг за периода от 20.08.– 24.08.2018г.РЗИ – Плевен констатира привеждане на стойностите на показател „мътност“ в питейната вода на гр. Червен бряг, към обичайните приемливи за потребителя. Не се установяват други отклонения от здравните норми по изследваните химични и микробиологични показатели. В пунктовете, от които е взета водата е отчетено наличие на остатъчен свободен хлор, което е показателно за извършена качествена дезинфекционна обработка на водата, съобщават от Здравната инспекция.

Инспекцията уведомява населението, че подаваната вода от водопроводната мрежа на гр. Червен бряг към настоящия момент отговаря на изискванията на Наредба №9/2001г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели и може да се използва за питейни нужди.

РЗИ – Плевен продължава учестения мониторинг на качествата на водата и при промяна на обстановката ще уведоми населението своевременно.

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: