В 4 села от Плевенска област водата е със завишени стойности на хром и ешерихия коли

14.08.2018 14:47

В 4 села от Плевенска област пробите на питейната вода са показали отклонения от стойностите за хром и ешерихия коли. Това става ясно от седмичния бюлетин на Регионална здравна инспекция – Плевен. За периода 6 – 12 август са изследвани 11 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг.

От тях 4 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В селата Божурлук, Стежерово и Татари пробите са показали отклонения от стойностите за хром в питейната вода. Отчетените резултатите са от  64,30 µg/l до 89,42 µg/l при допустими 50,00µg/l.

В село Любеново питейната вода се е оказала със стойности над нормата за ешерихия коли /30/100 КОЕ/100 ml Е. коли/, ентерококи /77/100 КОЕ/100 ml/ и коли форми /0/100 КОЕ/100 ml/ при допустими нива от 0/100 КОЕ/100 ml.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: