234 пожара са възникнали от началото на годината в област Плевен

09.08.2018 11:32

Високите температури и периодите на засушаване са предпоставка за възникването на полски и горски пожари като от началното на годината тези пожари са 234 броя. Прогнозните очаквания за месец август, поставят в значителен риск земеделските, полски и горски територии в област Плевен.
За да се предотвратят пожарите през летния пожароопасен сезон в земеделските земи, гори, затревени терени и други незастроени площи, трябва да се спазват следните основни изисквания:
– да не се пали огън в горските територии, извън обозначените и пригодени за тази цел места;
– особено опасно е да се пали огън при ветровито време – предпоставка за пренасяне на големи разстояния на искри и бързо разпространение на пожара.
– да не се изхвърлят незагасени клечки кибрит и угарки от цигари;
– да не се допуска деца да играят с огън;
– да се спазват мерките за пожарна безопасност от туристите, ловците и гъбарите по време на излети, както и при добив на дървесина в горите;
– паленето на огън в дворовете да става само ако предварително е обезопасено огнището и са подготвени подръчни уреди за гасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Да не се пали огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
– да не се оставя запаления огън без наблюдение;
– да не се пали огън в междублоковите пространства, където са паркирани много автомобили, както и в близост до бензиностанции и газстанции, складове за леснозапалими и горими течности.
Напомняме, че всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност.
В случай на пожар, задължение на гражданите е да се обадят на тел.112. На нарушителите на противопожарните изисквания ще бъде търсена административно-наказателна отговорност.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: