До края на 2019-а е удължен срокът на проект „Топъл обяд” в Гулянци

07.08.2018 15:37

От 20.06.2016 г. Община Гулянци изпълнява проект „Топъл обяд” по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 03.02 „Осигуряване на топъл обяд“, финансирана по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. В изпълнение на проекта 150 лица в неравностойно положение от всички населени места на общината получават обяд всеки работен ден. Ползвателите на услугата се сменят периодично, за да се осигури оптимално подпомагане на хората в крайна нужда.
В резултат на искане от Община Гулянци за анекс към договора, срока на проекта е удължен за пореден път и хората ще продължат да получават топъл обяд до 2019 година. Порциона включва супа, основно ястие и хляб, а при реализиране на икономии и десерт. Храната се приготвя в кухнята на Социалния патронаж и се транспортира до населените места, където са създадени удобни пунктове за раздаването й.
Грижата за хората в неравностойно положение винаги е била сред приоритетите на общинското ръководство. Затова през последните години администрацията работи активно по различни проекти със социална насоченост.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: