До 10 август приемат документи на желаещи да преминат курс по начална военна подготовка в Плевен

01.08.2018 12:45

Български граждани без военна подготовка, желаещи да получат начална военна подготовка могат да преминат курс „Начална военна подготовка”, организиран от Министерство на отбраната във военно формирование 22160 – гр. Плевен в периода 01.10.2018г. до 26.10.2018г.

2. Желаещите да преминат курса трябва да отговарят на следните изисквания:
2.1. да са пълнолетни граждани на Република България и да нямат друго гражданство;
2.2. да са годни и психологически пригодни за военновременна служба;
2.3. да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
2.4. срещу тях да няма образувано наказателно производство за умишлено престъпление от общ характер.

3. Българските граждани без военна подготовка, желаеши да получат начална и/или специална военна подготовка, сключват договор за обучение при явяването си в специализираните учебни центрове, като за времето на курса им се осигурява:
– настаняване, хранене и униформа при условията и реда, определен с акт на министъра на отбраната;
– безплатно медицинско обслужване;
– задължително застраховане срещу смърт и неработоспособност вследствие на злополука при изпълнение на задълженията във връзка с обучението;
– финансовото осигуряване на курса на български граждани без военна подготовка е за сметка на Министерство на отбраната.
4. Срок за подаване на документи – 10.08.2018г.
Допълнителна информация може да получите в офис за водене на военен отчет в община Плевен – стая 310 в сградата на Областна администрация Плевен, във Военно окръжие Плевен или на тел.: 0879 911 230; 0875210300, 0885733885, 064/824 147.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: