Педагози от град Левски участваха в обучение с фокус върху проявите на агресия сред учениците

30.07.2018 11:24

23-ма млади педагози от СУ „Крум Попов“, ОУ „Максим Горки“, ДГ „Локомотив“ и ДГ „Слънце“участваха в изнесено обучение на тема „Прояви на агресия сред учениците – предизвикателства пред учителите“ от 22 до 24 юли в село Ягода, община Мъглиж. Обучението за педагогически кадри от град Левски е организирано и финансирано от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Левски. Психолозите от Превантивно-информационния център по зависимости в Плевен, Валентин Минков и Илиан Илиев проведоха обучението, съобщават от МКБППМН.


Сред коментираните теми с преподавателите са били: превенцията и кризисните интервенции на агресията, формите на агресия в училище и видовете агресивно поведение „деца – деца“ и „учители – родители“, видовете конфликти и начините им на разрешаване. Пред педагозите специалистите от ПИЦ – Плевен се спряха и на проблемите със справянето със стреса в образователната среда, както и на неговите симптоми.
За пълноценно усвояване на знанията по темата психолозите са ползвали и различни ролеви игри.
Младите педагози са били изключително активни с огромно желание да работят и да се развиват в професията си, са коментирали психолозите от ПИЦ – Плевен.

В края на обучението всеки учител е получил сертификат за участие.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: