Само един кандидат за шеф на Районна прокуратура – Плевен

27.07.2018 11:44

Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет определи 19.09.2018 г. за дата, на която да се проведе събеседване с допуснатия кандидат в процедурата за избор на административен ръководител на Районна прокуратура – Плевен.
Процедурата за Районна прокуратура – Плевен е открита с решение на Прокурорската колегия по протокол № 14/23.05.2018 г., като единственият кандидат е Пламен Петков Петков – прокурор в Районна прокуратура – Плевен. Предходната процедура, в която са участвали трима кандидати е приключила на 13.12.2017 г. без избор на административен ръководител.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: