Работна среща за обхващането на ученици в образователната система се проведе в Плевен

27.07.2018 8:24

Обсъдиха състава на междуинституционалните екипи по Механизма за обхващане на ученици в образователната система на работно заседание в Областна администрация. В работната среща взеха участие представители на РУО – Плевен, Областна администрация – Плевен, РДСП – Плевен, ОД на МВР – Плевен, както и 11-те общини от областта. Председателстващ срещата бе заместник-областният управител Татяна Божинова.

Механизмът се прилага по отношение на децата и учениците, които не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и детска градина или са напуснали преждевременно образователната система.

Основните причини за отпадане на ученици от учебният процес са свързани със социално-икономически фактори, институционални проблеми, миграция, фактори на местоживеенето и жилищната среда, етнокултурни фактори, както и проблеми, свързани с образователната система.

Целта е до 2020 година делът на преждевременно напусналите образователната система да не надвишава 11 %.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: