С разнообразни прояви Левски празнува

17.07.2018 12:28

Град Левски  празнува на 18 юли 73 години от обявяването на селището за град и 181 години от рождението на Апостола на свободата. Проявите в града, носещ името на Васил Левски, започнаха още в неделя.

Тогава се проведе състезание по плуване, в което премериха сили 11 момчета и момичета от град Левски на Общинският плувен комплекс и получиха награди от Общината. 

Вчера  дискусия: „Моят град – минало, настояще, бъдеще“ събра в заседателната  зала на община Левски представители на местния бизнес, младежи,общински  служители ,представители на   административни служби, граждани .

По покана на кмета на община Левски Любка Александрова представителите  на фирма „Географика” /консултантска фирма специализирала в области като регионално развитие, устройство на територията, опазване на околната среда, която работи активно с Община Левски през последните няколко години/ Венцислава Чепишева и Владислав Тренкин  /част от екипа, който разработва икономическата стратегия на Плевенска област и северозападен район / с кратка презентация проследиха историческия и икономически път на развитие на град Левски. Представиха постиженията на общината в сферата на регионалното развитие, благоустройство, околна среда и култура  -спечелени и реализирани проекти за подобряване  пътната  инфраструктура и  водоснабдяване, саниране, енергийна ефективност, реконструкция и модернизиране на училищни сгради и храмове, детски площадки и други.

Съобразно отчетените показатели в различните сфери, географското положение, демографския проблем и потенциалните възможности на района, посочиха  възможните дейности  за развитие днес, основна сред които е селското стопанство. Спряха се на предизвикателствата пред, които е изправена местната общност, като цяло не по-различни от тези в страната.

Кметът на Община Левски Любка Александрова благодари за обективния професионален поглед, който днес е изключително необходим, защото каквито и да са икономическите предизвикателства днес местната общност е длъжна де се грижи за подобряване на средата в която живеем. Общината прави всичко ,което е във възможностите и да подобрява средата и облекчава развитието на местния бизнес, посочи г-жа Александрова. Изрази увереност, че в община Левски има хора с предприемачески дух и всичко което е във възможностите на общината ще бъде направено за неговото реализиране, защото основното  и желание е все повече хора да остават в община Левски.

В непринуден диалог участниците в дискусията имаха възможност да поставят своите въпроси относно организацията на движението по улиците и пътищата в общината, чистотата и спазването на изискването за разделно събиране на отпадъци, към кмета и общинска администрация. В сериозна външна инвестиция виждат развитието на района представители на местния бизнес. Стана известно, че таксата в детските заведения в общината е най-ниска –само 5 лв., а децата подлежащи на обучение и напуснали общината през последните години са близо 500.

Община Левски прави всичко възможно съобразно възможностите, които има за образованието и възпитанието на подрастващото поколение и ангажиране на младите хора в полезни дейности по програми, но до голяма степен това зависи и от тяхното желание за трудова дейност.

За изключително необходима и полезна определи дискусията продължила близо 2 часа кмета на общината.

Снимки и информация: Община Левски, Пресцентър

#тагове:

НАЙ-НОВИ: