Одобрени са кандидатурите, които на следващ етап на класиране ще се борят да представляват област Плевен в Съвета на децата

17.07.2018 15:07

На свое заседание днес Областната комисия за подбор на постъпили кандидатури от общинските администрации за включване като членове в Съвета на децата извърши класиране за следващ, национален етап на подбор. Комисията бе председателствана от заместник-областния управител Татяна Божинова и включва представители на Областна администрация, ОД на МВР – Плевен, дирекция „Социално подпомагане“- Плевен, РЗИ, РУО, както и Симонета Иванова – републикански шампион по шахмат до 20г.
Съветът на децата разработи процедура за избор на свои членове. Прилагането й е разделено на 3 нива: общинско, регионално и национално. Това дава възможност за избор на деца, които да представляват гласа на своите връстници от цялата страна при създаването и прилагането на мерки и политики, свързани с младите хора.

Общо 12 са постъпилите кандидатури от общините Белене, Плевен, Червен бряг, Кнежа и Левски за членове на училищни форми за самоуправление- 5 бр.; представители на неправителствени организации, работещи с деца, както и потребители/доброволци в социални услуги за деца – 3 бр. ; индивидуални кандидатури – 6 бр.
Във всяко едно направление могат да се класират максимум до трима кандидати.
Ето и класирането на Комисията за следващия етап – национално ниво
Класиране по направления:
Направление 1:
1. Венцислав Венциславов Георгиев;
2. Тодор Радославов Ценов;
3. Ирина Николаева Росенова.
Направление 3:
1. Елена Детелинова Асенова;
2. Иван Николаев Първановски;
3. Борислава Маринова Станкулова.
Направление 4:
1. Елеонора Димитрова Георгиева;
2. Силвена Мигленова Марчева;
3. Христо Кирилов Илиев

От тях ще бъде одобрен един кандидат, който ще представлява младежите от област Плевен в Съвета на децата.

–––––––––––––––––––––

Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавната агенция за закрила на детето и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила на детето. Целта му е да насърчава детското участие в процесите на изработване на политики за децата и вземане на решения. Той включва представители на младите хора от всяка административна област и на децата от уязвими групи и им дава възможност да обменят знания, умения и ценности и да взаимодействат с държавни и неправителствени организации на национално и регионално ниво.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: