Стартира допълнителен прием на кандидатстудентски документи за бакалавърските специалности на МУ – Плевен

16.07.2018 8:40

Днес, на 16 юли 2018 г., ще излязат оценките от конкурсния изпит по химия на кандидат-студентите за магистърските специалности «Медицина» и «Фармация», които могат да бъдат проверявани чрез електронната система на сайта или на място в Ректората. Зрелостниците, които желаят да кандидатстват за бакалавърските специалности, но не са успели да подадат документите си през юни, имат втори шанс да направят това, информират от Пресцентъра на вуза. Допълнителнителният период за подаване на кандидатстудентски документи е от 16 до 18 юли 2018 г. в зала 106 на Ректората.  Тестът по биология за бакалавърските специалности е на 23 юли 2018 г.

За поредна година Медицински университет – Плевен (МУ-Плевен) заложи на успешното провеждане на предварителна изпитна сесия за кандидат-студенти през март и април 2018 г., резултатите от която имат еднаква тежест в балообразуването като изнесените и редовните изпити по биология и химия. Кандидатите за бакалавърските специалности могат да кандидатстват само с оценката по биология от държавен зрелостен изпит или с оценка от друга матура по избор, без да се явяват на изпит.

Медицински университет – Плевен предлага обучение за общо 513 студенти-първокурсници в 14 специалности, 4 магистърски и 10 бакалавърски програми в 5 професионални направления – медицина, фармация, здравни грижи, обществено здраве и социални дейности. Обявените места за специалност «Социални дейности» са за обучение срещу заплащане, като кандидатстването се осъществява при условията за бакалавърските специалности. С Решение на Министерски съвет № 341/21.05.2018 г. е утвърден броят на приеманите за обучение студенти и докторанти във висшите училища за учебната 2018 – 2019 година. В МУ-Плевен са увеличени местата за прием на студенти по държавна поръчка за специалностите «Медицина» (120), «Фармация» (60), «Медицинска сестра» (70), «Помощник-фармацевт» (21), «Медицинска рехабилитация и ерготерапия» (40) и «Медицинска козметика» (15).

За първа година Медицински университет – Плевен проведе изнесени предварителни изпити за бакалавърските си специалности. В градовете Монтана и Видин кандидатит-студентите имаха възможност да се явят на тест по биология за 9 специалности на висшето училище, водещи до придобиване на степен «Бакалавър» и «Професионален бакалавър». Решението за изнесените изпити в тези области произтича от доказано най-високия процент кандидати от тези региони. Явявайки се на изнесените изпити, гимназистите получиха оценка, която е равностойна на резултатите от предварителната и редовната сесии.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: