НАП – Плевен продава апартамент в центъра

12.07.2018 12:09

НАП – Плевен обявява за продажба чрез търг с тайно наддаване на 17.08.2018г., от 10:00 ч. на следния недвижим имот:
Апартамент, площ по док. – 120.00 кв. м., с таван и маза , находящ се на ул. „Иван Вазов“, No 38, ет.3, ап.3, гр. Плевен и поземлен имот – 1/3 ид.ч от целият с площ 357 кв.м., а именно площ по док. – 119.00 кв. м., находящ се в гр.Плевен, ул. „Иван Вазов“ № 38.
Обща първоначална цена на групата: 102 000.00 лв. /сто и две хиляди лева/

Огледът на имотите ще се извършва всеки присъствен ден от от 03.08.2018 г. до 13.08.2018г., от 09:00 ч. до 17:00 ч., по адреса на местонахождение на имота гр. Плевен, ул. „Иван Вазов“ №38.

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр. Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон (064) 898-422 – Милена Тончева
Eл. адрес [email protected]

#тагове:

НАЙ-НОВИ: