10 проби питейна вода в Червенобрежко с отклонения от стойностите за нитрати, мътност, коли форми, ешерихия коли

11.07.2018 9:44

10 проби питейна вода, взети от населени места в община Червен бряг, са с отклонения от показателите за мътност, коли форми, ешерихия коли, нитрати и манган. Това показва справка с информационния бюлетин на Регионалната здравна инспекция – Плевен за периода 2 – 8 юли, когато имаше и поройни валежи в областта.

Населени места с въведено режимно водоподаване – гр. Червен бряг, с. Радомирци и с. Рупци.

Общо 24 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг, са били изследвани.

От тях 10 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

Това са проби, взети от Койнаре, Червен бряг и Чомаковци.

Най-много проблеми с питейната вода са отчетени в Червен бряг, където са отчетени завишени стойности на манган, коли формии мътност.

 

 

#тагове:

НАЙ-НОВИ: