Започна приемът на заявления за еднократна помощ за първокласници

04.07.2018 12:56

От 2 юли Дирекция „Социално подпомагане“ – Плевен започва приемане на заявления – декларации за еднократна целева помощ за ученици, записани в първи клас на държавно или общинско училище, за покриване на част от разходите в началото на учебната 2018/2019 г., на основание чл. 10а от ЗСПД.
Необходими документи са:
> Заявление-декларация (по образец)
> Удостоверение за брутни месечни доходи на семейството за предходните 12 месеца, спрямо месеца на подаването на заявлението-декларация
> Удостоверение, че детето е записано в първи клас — издадено от съответното учебно заведение
> В случай на дете, настанено в семейство на роднини, близки или в приемно семейство по реда на чл. 26 от Закона за закрила на детето – копие от заповедта на директора на Дирекция „Социално подпомагане“ и/или решение на съда за настаняване на детето
> Лични карти на родителите (за справка)
> Експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК (в случай на дете с вид и степен на увреждане)
> При необходимост се изискват и други документи
За граждани на гр. Плевен, заявление-декларации се приемат в приемната на Дирекция 
„Социално подпомагане“ – Плевен на адрес: пл. „Иван Миндиликов“ №8 (в приземния етаж на бизнес център „Мания Тауър“), а за гражданите на гр. Пордим на адрес: гр. Пордим, пл. „Иван Божинов“ №7.
За гражданите от кметствата на територията на Община Плевен и Община Пордим – по предварително обявен график за посещение на социален работник в населеното място. Срок за подаване на заявление-декларации до 15.10.2018 г. (вкл.)
С постановление №113/25.06.2018 г. на Министерски съвет е определен размер от 250,00 лв. на еднократна помощ на ученици, записани в първи клас за учебната 2018/2019 г. Помощта подлежи на възстановяване, ако детето не постъпи в училище.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: