6 професионални паралелки са закрити в област Плевен след първо класиране за прием на ученици в 8 клас

03.07.2018 12:52

За участие в първи етап на класиране за прием в VIII клас  за учебната 2018/2019 година заявления са подали 1779 ученици, които участват за прием в 61 професионални и 40 профилирани паралелки в училища в област Плевен.

Броят на класираните на този етап е 1735, като 106 от тях са класираните от други области. Извън класирането са останали 44 ученици, чакащи за автоматично участие във втори етап на класиране, информират от Регионално  управление на образованието – Плевен.

Общият брой на ученици, не подали заявления за участие в класиране на този етап е 297.

Отделно от тях от комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства са записани 88 ученици по паралелки в профили и специалности.

 На първи етап на класиране са закрити 6 професионални паралелки:

  •  ПГМХТ – Плевен – 1 сборна паралелка от спец. Организация на обслужването в хотелиерството – РЕ – 0,5 и спец. Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение – РЕ – 0,5;
  • ПГХВТ „Луи Пастьор“ Плевен – 1 сборна паралелка от спец. Заваряване – АЕ (3 год.) – 0,5 и спец. Стругарство – АЕ (3 год.) – 0,5;
  • ПГМЕТ – Плевен – 1 сборна паралелка от спец. Електроенергетика – 0,5 и спец. Електрообзавеждане на производството – 0,5;
  • ПГСАГ „Никола Фичев“ – Плевен – 1 сборна паралелка от спец. Рекламна графика – АЕ разш. – 0,5 и спец. Архитектурна реставрация – АЕ разш. – 0,5;
  • ПГССТ „Никола Вапцаров“ – Левски – Автотранспортна техника – 1 паралелка;
  • ПГЯЕ „Мария С. Кюри“ – Белене – спец. Икономика и мениджмънт – 1 паралелка.

От 4 до 6 юли 2018 г. предстои записване на приетите ученици на първи етап на класиране или подаване на заявление за участие във втори етап, които не са удовлетворени от класацията. В този случай, при втори етап на класиране ученикът може да премине на по предно свое желание или да запази мястото си на класиране от първи етап, т.е. не губи мястото си от първи етап. Записването на учениците след първи етап на ккласиране, както и подаване на заявление за участие във втори етап се извършва в училището, където ученикът е класиран.

Учениците, които не са класирани на този етап, автоматично участват в класирането на втори етап.

Учениците, които са класирани и в посочения период не се запишат или не подадат заявление за участие във втори етап губят мястото си и ще трябва да участват в трети етап на класиране.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: