В Плевен се проведе обществено обсъждане на проекта за Концепция на Закона за социалните услуги

03.07.2018 15:24

Днес в Областна администрация – Плевен се проведе обществено обсъждане на проекта за Концепция на Закона за социалните услуги. Дискусията откри заместник областният управител д-р Красимир Трифонов, който отбеляза, че темата е много сериозна и изрази надежда, че присъстващите ще бъдат активни с коментари и предложения. „Нормативният акт ще уреди всички обществени отношения, които са свързани с предоставянето, ползването и финансирането, контрола и мониторинга на социалните услуги, предоставяни на гражданите на Република България. Социалните услуги са свързани с предоставяне на достъп и посрещане потребностите на хората. Съгласно концепцията новата правна регламентация ще бъде развита в контекста на три основни цели – достъпност на социални услуги, качество и ефективност на социалните услуги и интегрираност на подкрепата на нуждаещите се. Целта на общественото обсъждане е да бъде осигурена публичност и прозрачност на всеки етап от разработването на новото законодателство в областта на социалните услуги, както и включването с мнения и предложения на възможно най-широк кръг лица и заинтересовани страни.”, каза заместник-областният управител д-р Красимир Трифонов.
Направените по време на обсъждането предложения и изказаните мнения ще бъдат обсъдени в работна група към МТСП с цел финализиране на концепцията. До края на работния ден на 04.07.2018 г., в деловодството на областната администрация могат да се подават допълнително предложения и мнения по проекта на Концепция на Закон за социалните услуги, които ще бъдат препратени във вида на постъпването им до Министерството на труда и социалната политика, за да бъдат разгледани. Предложения могат да бъдат отправяни и директно до ресорното министерство като това може да стане до края на работната седмица.
Проектът за концепция е публикуван на 08.06.2018г. правителствения портал за обществени консултации на МС и на интернет страницата на МТСП.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: