Общинско социално предприятие заработи в Кнежа

02.07.2018 13:33

Днес с тържествен водосвет бе открито общинското социалното предприятие „Шивашки цех”, създадено по проект на Община Кнежа, по процедура BG05M9OP001-2.010 „Развитие на социалното предприемачество“, финансиран по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси.
Шивашкият цех се намира в сградата на МУЦТПО към Стара гимназия – гр. Кнежа, където е извършен ремонт и е закупено необходимото оборудване за три помещения – офис, склад и производствена зала. В предприятието ще се шие спален и кухненски текстил за нуждите на общинските детски заведения, болница, дневен център, общински комплекс за социални услуги, информират от Община Кнежа. 


Проектът осигурява заетост на общо 19 работници от различни целеви групи: безработни младежи, безработни над 50-годишна възраст, безработни лица с основно или средно образование, продължително безработни и др. На тях ще бъде подсигурена 18-месечна заетост, обучение, професионална квалификация, както и възможност да продължат кариерното си развитие и след това.
„Идеята за това предприятие възникна преди повече от година и аз съм изключително щастлив, че днес то е вече факт! С изпълнението на проекта ще улесним достъпа до заетост и ще бъде осигурена подкрепа за социалното включване на уязвими групи чрез създаване на подходящи условия за тяхната професионална интеграция в сферата на социалната икономика.
Благодаря на екипа от специалисти от Община Кнежа, които работиха неуморно за осъществяването и реализацията на проекта!“, казва кметът Илийчо Лачовски.

Снимки: Община Кнежа

#тагове:

НАЙ-НОВИ: