Ученици управляваха за ден Община Червен бряг

28.06.2018 15:03

По повод празника на града Община Червен бряг възроди традицията за ден ученици от средните училища и професионалните гимназии да изпълняват ръководни или експертни длъжности в общинската администрация, съобщават от там. Така се предоставя възможност на младите хора да се запознаят отблизо с работата и отговорностите на общинските служители, като заемат местата им. На най-горещия стол – кметския, с голямо желание и очаквания, беше Тодор Ценов – ученик от СУ „Д-р Петър Берон“.

Останалите ученици бяха на следните длъжности:
Вяра Николова – ВрИД старши експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“;
Христо Николов – ВрИД старши специалист в дирекция „Контрол, обществен ред и сигурност“;
Тони Иванов – ВрИД младши експерт в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“;
Румяна Красимирова – ВрИД старши експерт „Европейски проекти и програми“;
Боянка Георгиева – ВрИД началник отдел „Счетоводни дейности“;
Мартин Георгиев – ВрИД началник отдел „Администриране на местни данъци и такси“;
Майкъл Цветанов – ВрИД началник отдел „Инвеститорски контрол“ в дирекция „Строителство и архитектура“;
Кристиян Главчовски – ВрИД главен експерт „Информационно обслужване“ в дирекция „Административно-правно и информационно обслужване“.

След приключване на работния им ден учениците споделиха впечатленията си от реалната обстановка и ежедневната дейност на администрацията.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: