Пълна подкрепа получи отчетът на ВиК Асоциацията за миналата година

18.06.2018 15:10
С пълно мнозинство от 90,88% членовете на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от Водоснабдяване и канализация ЕООД – гр. Плевен, приеха годишния й финансов отчет за 2017 година. Заседанието бе свикано от областния управител Мирослав Петров, натоварен да отстоява интересите на държавата с мандат от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на околната среда и водите.
В рамките на заседанието бе разгледан и приет план за управление на човешките ресурси“ на ВиК- Плевен, както и график за провеждане на регулярни работни срещи между Асоциация по ВиК – Плевен и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен. Обсъдена и приета бе и подробна инвенстиционна програма на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен за 2018 година.
Сред обсъжданите теми бе и предстоящо подписване на Анекс за предаване от страна на Община Белене, като член на Асоциацията, на новопридобити публични ВиК активи на „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Плевен в качеството му на ВиК оператор на обособената територия.
#тагове:

НАЙ-НОВИ: