Интермес

823 лв. е средната месечна работна заплата в Плевенско

14.06.2018 12:06

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен е 823 лв. и е по-малка спрямо четвъртото тримесечие на 2017 г. – с 3.2%. За обществения сектор средната месечна работна заплата е 933 лв., а за частния – 776 лева. За това информират от Териториално статистическо бюро – Северозапад.

През първото тримесечие на 2018 г. средната месечна работна заплата за област Плевен нараства с 5.0% в сравнение с първото тримесечие на 2017 г., като най-голямо е увеличението в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения” – с 15.4%, „Професионални дейности и научни изследвания” – с 14.5% и „Образование” –  с 13.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през първото тримесечие на 2018 г. в обществения сектор нараства с 9.4%, а в частния сектор – с 2.9%.

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през първото тримесечие на 2018 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в следните икономически дейности:

„Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и газообразни горива” – 1 387лв.;

„Финансови и застрахователни дейности” – 1 148 лв.;

„Селско, горско и рибно стопанство” – 1 062 лв

„Държавно управление” – 1 012лв.;

„Хуманно здравеопазване и социална работа” –  1 048 лв.;

„Образование” – 956 лв.

В сравнение с останалите области на страната през първото тримесечие област Плевен е на 17 -то място по показател средна работна заплата. Най-висока работна заплата получават наетите в областите София (столица) – 1 456 лв., София – 1074 лв., Стара Загора – 1 052 лв. и Варна – 1 006 лв.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: