Служители на МВР-Плевен участваха във форум за превенция на наркотиците

14.06.2018 10:08

21 служители на МВР в Плевен взеха участие в работен форум „Актуално за превенцията: предизвикателства пред намаляване на търсенето и предлагането, употребата и злоупотребата с нови психотропни вещества“. Инициативата е организирана от Общински съвет по наркотични вещества – Плевен и Превантивно-информационен център по зависимости – Плевен. За това информират от Пресцентъра на ОДМВР-Плевен.

В конферентна зала „Гена Димитрова“ на Регионална библиотека „Христо Смирненски“ в Плевен от 13:30 часа се проведе обща сесия, в която бяха представени организирането и координацията на превантивни дейности срещу разпространението и употребата на наркотици в страните – членки на ЕС. В резюме бяха презентирани акценти от срещата на националните координатори, провела се в София през май 2018 година. Дискусията се организира по въпросите: нови психоактивни вещества в Европа, изменението в законодателството – Закона за контрола върху наркотичните вещества и прекурсорите – 2011 година; контрола на субстанциите преди 2011 година и измененията след това – класификация и контрол на субстанциите в Три списъка: Списък 1 – Растения и субстанции, които представляват висок риск за публичното здраве, заради вредния ефект от злоупотреба, забранени за употреба в хуманната и ветеринарната медицина; Списък 2 – Субстанции, представляващи висок риск, които са в употреба в хуманитарната и ветеринарната медицина; Списък 3 – Рискови субстанции.
В работния форум Петьо Петков инспектор в сектор „Наркотици“ в отдел „Криминална полиция“ при СДВР – София представи презентация „Новите психоактивни вещества – пред какво сме изправени“ .
Инспектор Георги Георгиев от плевенската полиция коментира, че в ОДМВР – Плевен се насърчава повишаването на професионалното образование чрез обучения по различни програми и проекти. Информацията се прилага в съответствие с дейностите, утвърдени във функционалните задължения на полицейските служители. „Като инспектор в Криминална полиция преценявам, че резултатите от обучението на работния форум ще допринат на всички участници за по-висока ефективност в полицейската работа по разследване и разкриване на престъпленията, свързани с наркотиците. Европейският опит и координацията на дейността между институциите на регионално ниво винаги са повишавали качеството на услугата сигурност. „
За участието си в превенцията на наркотиците и обучението полицейските служители получиха сертификати.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: