Интермес

На места в Плевен, Опанец, Бохот, Пелишат и Горталово днес ще спират тока!

13.06.2018 8:19

Във връзка с осъществяване на планирани прекъсвания на електрозахранването на територията на община Плевен, обслужвана от ЧЕЗ, днес, 13 юни, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върxу които са извършвани планирани дейности.

На 13.06.2018 г. /08:30 – 16:00 ч./   –  Пелишат:   Бузлуджа, Коста Златарев, Лом, Москва, Пирин, Пробуда, Рила, Сингур, Трифон Гърчев

На 13.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   –  Горталово:   071020- местност  Сушица, VI-87 Кв.3, Батак, Бинка Парашкевова, Бузлуджа, Г.С.Раковски, Георги Димитров, Майор Горталов, местност  Дългата пътека, Осогово, Рила, Христо Ботев, Ю.А.Гагарин

На 13.06.2018 г. /08:30 – 16:30 ч./   –  Бохот

На 13.06.2018 г. /09:00 – 11:30 ч./ –  Плевен:   Д-Р Г.М.Димитров/Н.Гиг/

На 13.06.2018 г. /09:00 – 12:00 ч. по искане на „ЕСО“ ЕАД/ –  Плевен:   Бреза, Бряст, Кайлъка, местност Кайлъка, местност Стража I, местност Чаира, местност  Стража 701, Райски Кът, Стража, Явор

На 13.06.2018 г. /09:00 – 14:00 ч./ –  Плевен:   Ведрина, Генерал Столетов, Индже Войвода/Хр.Кърпа/, Мара Денчева, Христо Ботев

На 13.06.2018 г. /09:15 – 12:30 ч./ –  Плевен:   Георги Кочев, Здравец

На 13.06.2018 г. /10:00 – 12:00 ч./ –  Опанец, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски, Иван Нанов, Кирил и Методий, Петър Габровски, Трети Март, Христо Ботев, Христо Сръбски

На 13.06.2018 г. /12:30 – 14:30 ч./ –  Опанец, Общ. Плевен:   Александър Стамболийски, Асен Халачев, Васил Левски, Дружба, Кирил и Методий, Трети Март.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www. cez-rp. bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp. bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозаxранването в района, който ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на заxранването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: