Интермес

Вода със завишени стойности на нитрати, хром и манган са пили жителите на 5 населени места в Плевенско

12.06.2018 14:23

Вода със завишени стойности на нитрати, хром и манган са пили жителите на четири села и на град Гулянци. Това показват данните на Регионална здравна инспекция – Плевен за периода 4 – 10 юни.

В 9 населени места са извършени изследвания като са тествани 9 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в периодичния мониторинг. От тях 5 не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

В село Победа е отчетено повишено ниво на нитрати66,61 mg/l при допустими 50,00 mg/l. По същия показател и питейната вода в село Божурица е показа отклонения от нормите – 57,36 mg/l

нитрати при допустими 50,00 mg/l. Там водата е и с високи стойности на хром – 94,66 µg/l при норма 50,00 µg/l.

В град Гулянци водата е със завишени стойности на манган – 61,94 µg/l при норма 50,00 µg/l. В селата Дъбован и Загражден питейната вода е със отклонение по показател хром –  съответно  71,76 µg/l и 78,10 µg/l при норма 50,00 µg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: