Интермес

Държавен архив – Плевен открива днес изложба, посветена на Н.В. цар Симеон II

07.06.2018 11:14

Документалната изложба “В изгнание” ще бъде открита в Плевен. Тя представя живота и дейността на Н.В. цар Симеон ІІ преди завръщането му в България. Експозицията ще бъде открита днес, 7 юни от 16,30 часа в Държавен архив – Плевен.

В снимки и документи са проследени животът на семейството на Н.В. цар Симеон II преди изгнанието през 1946 г., детството, отбелязването на пълнолетието му през 1955 г. и моменти от годините след него, обучението му през 1958 г. във Военната академия „Вали Фордж“, Пенсилвания, САЩ, сватбата му с Маргарита Гомес-Асебо през януари 1962 г.

С поредица от важни документи е подчертан стремежът на Н.В. цар Симеон ІІ да обедини българската емиграция с одобряване на създаването на Временно българско представителство на 7 януари 1958 г. и на съвещателния орган „Съвет на стоте“.

Особено място е отделено на благотворителната му дейност сред българската емиграция и на създадения специален Фонд за подпомагане на българските емигранти. Многобройни са благодарствените писма от наши съотечественици, на които е изпратена материална помощ.

Проследени са част от връзките му с някои българските емигрантски политически и културни организации.

Интерес представлява кореспонденцията му с владетелски фамилии, с български интелектуалци в изгнание, с хора на изкуството, музикални дейци, с българското духовенство, с медии и др. Изложбата завършва с посещението на Н.В. цар Симеон ІІ в България през 1996 г.

Използвани са основно документи, дарени лично от цар Симеон ІІ на Държавна агенция „Архиви“ през 2009 г. Изложбата е съвместна с Фонда за опазване на историческото наследство „Цар Борис и Царица Йоанна“.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: