Увеличиха с 10 000 лв. средствата за еднократни помощи в общинския бюджет

06.06.2018 11:59

Средствата за еднократни помощи на нуждаещи се граждани в община Плевен, предвидени за тази година в общинския бюджет, се увеличават с още 10 000 лева. Решението за промени по бюджета на Общината за 2018 г. бе прието от Общинския съвет на Плевен и е във връзка с щетите, нанесени след бурята на 15 май в гр. Плевен и селата Гривица, Ясен и Опанец. За решението информира председателят на местния парламент Мартин Митев.
„Традиционно през годините в общинския бюджет предвиждаме средства в размер общо на 10 000 лева за отпускане на еднократни помощи на нуждаещи се граждани и за служебни погребения на покойници без близки и по разпореждане на прокуратура. При обичайни обстоятелства тези средства са достатъчни, но след бурята постъпилите молби за помощи са много повече – над 40“, посочи Мартин Митев. Той информира, че справка към 25.05.2018 г. показва, че до момента отпуснатите общински средства за еднократни помощи са общо 6 228 лв., а за служебни погребения – 1250 лв. „Ясно е, че останалите под 4 000 лева от предвидените първоначално 10 000 лв. в този параграф няма да стигнат, за да помогнем на пострадалите след бурята. По тази причина гласувахме сумата да бъде удвоена. Тези допълнителни 10 000 лева не са за нещо конкретно, но са осигурени и ги има“, подчерта Мартин Митев. Той направи пояснение, че това са помощите, за които Общинският съвет упълномощава кмета след решение на специално създадена комисия, да подпомага с до 300 лева нуждаещи се граждани. Колко души и кои от потърпевшите ще бъдат подпомогнат с до 300 лева – ще стане ясно след доклада на комисията, която описва щетите по частните домове.
„Общината не е длъжна и няма право да покрива щетите по частната собственост. Ще направим каквото можем, за да подпомогнем социално-слаби и възрастни хора“, уточни Мартин Митев.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: