Интермес

В Обнова са пили вода със завишени стойности на нитрати

05.06.2018 13:33

Завишени стойности на нитрати са установени в плевенско село. Това става ясно от седмичния информационен бюлетин на Регионалната здравна инспекция.

През миналата седмица са изследвани 16 проби питейна вода при консуматорите от централно водоснабдени населени места по показателите, включени в постоянния мониторинг. От тях не отговарят на Наредба №9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели две проби от село Обнова. Те са отчели завишени показатели за нитрати в питейната вода – 60,29 mg/l при допустими 50,00 mg/l.

През отчетния период не са възникнали инциденти, водещи до здравен риск, който да изисква предприемането на специални мерки от страна на РЗИ – Плевен за преустановяване на водоподаването.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: