Административен съд – Плевен организира Ден на отворените врати

05.06.2018 15:35

Административен съд – гр. Плевен организира „Ден на отворените врати” под надслов „Открито за съдебната власт“. Той ще се състои на 11 юни /понеделник/ от 13:00 часа до 16:00 часа в сградата на съда с адрес: гр. Плевен, ул. „П. Р. Славейков” № 21.

Всеки ще може да се запознае с организацията на работа в съда. Ще бъдат представени аспекти от работата на съдиите, съдебните служители и отделните служби.

В заседателната зала на 3-тия етаж на съда ще има изложба на архивни документи и материали, свързани с правораздавателната дейност в България през годините.

Поканени са ученици от ДФСГ „Интелект“, изучаващи дисциплини свързани с правото на които ще бъдат раздадени Удостоверения за участие в Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор на гражданско доверие“.

Инициативата е насочена към популяризиране дейността на съда, повишаване правната култура на гражданите, както и към повишаване на доверието в работата на съда.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: