Интермес

10 телефонни измамници са задържани от началото на годината в Плевенско

01.06.2018 12:03

Значителни успехи в противодействието на телефонните измами отчита дирекцията в Плевен. От началото на 2018 год. до настоящия момент на територията на ОД на МВР – Плевен са регистрирани шест броя телефонни измами, като една е извършена през м. ноември 2017 година и са образувани 6 /шест/ броя досъдебни производства. От тези 6 /шест/ досъдебни производства 4 /четири/ са приключени, като са повдигнати обвинения срещу 6 / шест / лица, които са извършили тези престъпления. Останалите 2 /две/ досъдебни производства не са приключили, като по тях се провеждат оперативно – издирвателни мероприятия и процесуално – следствени действия.
От тези 6 /шест/ лица 1 /едно/ лице е от категорията ”въртач”, което пряко посредством провеждане на разговор по мобилен телефонен апарат въвежда в заблуждение измамените. Останалите 5 /пет/ лица са от категорията ”муле”, които са насочвани посредством провеждане на разговор по мобилен телефонен апарат от лицата, извършващи телефонни измами до адреса, откъдето да вземат парите от въведените в заблуждение.
От началото на 2018 година до настоящия момент са установени и задържани 10 лица съпричастни към извършени телефонни измами на територията на ОД на МВР – Плевен. От тези лица 2 /две/ са преки извършители на телефонни измами /едно от тях беше обявено за издирване с влязла в сила присъда ” 5 /пет/ години лишаване от свобода”/, а останалите 8 /осем/ са ”мулета” при извършване на телефонните измами, като спрямо същите за повдигнати обвинения за извършени престъпления по чл. 211, чл. 210 и чл. 209 от НК. На 3 /три/ от установените и задържани от началото на 2018 година лица е от Районен Съд – Плевен по предложение на наблюдаващ прокурор от РП – Плевен е взета мярка за неотклонение ”Задържане под стража” и те са приведени в Арест – Плевен към Затвора Плевен, като към настоящият момент 1 /едно/ от тези лица вече е осъдено на първа инстанция и има постановена присъда ”2 /две/ години лишаване от свобода”.
От началото на 2018 година до настоящия момент в хода на водени досъдебни производства за извършени телефонни измами по 3 /три/ тях са върнати на тъжителите общо 11 844 / единадесет хиляди осемстотин четиридесет и четири / лева.
През 2017 година в хода на водени досъдебни производства за извършени телефонни измами по 6 /шест/ от тях са върнати на тъжителите общо 34 270 /тридесет и четири хиляди двеста и седемдесет/ лева.
За същия период на 2017 година за извършени 26 /двадесет и шест/ броя телефонни измами.
І. Състояние на обстановката по линия ”телефонни измами” на територията на ОД на МВР – Плевен .
През 2017 год. на територията на ОД на МВР – Плевен са регистрирани 52 /петдесет и два/ броя телефонни измами, по които са образувани досъдебни производства, както следва:
– Първо РУ – Плевен – 23 /двадесет и три/ броя;
– Второ РУ – Плевен – 17 /седемнадесет/ броя;
– РУ – Пордим – 5 / пет / броя;
– РУ – Левски – 4 / пет / броя;
– РУ – Кнежа – 1 / един / брой;
– РУ – Червен бряг – 2 / два / броя.
От регистрираните 52 /петдесет и два/ броя телефонни измами са разкрити 34 /тридесет и четири/ броя. Някой от лицата, които са участвали в извършването им са осъдени, с влезли в сила присъда ”лишаване от свобода ”, на други е постановена присъда ”лишаване от свобода ” с изпитателен срок, а трети с мярка за неотклонение ”Задържане под стража ”.
Установени и задържани са 24 /двадесет и четири/ лица, които са изпращани от извършителите на телефонни измами да взимат парите от измамените граждани в момента на взимането им, а така също и след проведени оперативно – издирвателни мероприятия.
„Прекратявайте разговорите, ако ви звънят непознати, и в никакъв случай не предавайте пари по какъвто и да е повод, напомнят криминалистите от ОДМВР – Плевен. Най-популярният сценарий за телефонни измами, прилаган от лятото на 2015 година, е за съдействие при полицейска операция по залавянето на група, която върши такива престъпления. Мъжете, които се обаждали по телефона, се представяли за полицейски служители и настоявали събеседниците им да изхвърлят пари през тераса, които обещавали да върнат след приключване на операцията. Понякога измамниците използват и заплахи, за да принудят хората да предадат спестяванията си. „Не се поддавайте на никакви увещания, свързани с предаване на пари“, призовават криминалистите.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: