Изготвен е проект на разписанията на влаковете за гара Плевен и гара Плевен – Запад

01.06.2018 15:05

В Община Плевен постъпи проект за ново разписание на влаковете от „БДЖ – Пътнически превози” ЕООД – Пътнически център – Горна Оряховица, което ще влезе в сила традиционно от втората неделя на м. декември и е валидно за една година напред. С цел подобряване транспортното обслужване на населението, националният железопътен превозвач всяка година съгласува движението на бързите и пътническите влакове със съответните областни и общински администрации.

С цел по-добрата иформираност на гражданите публикуваме извлечение от проекта за изменение на разписанието на влаковете за гара Плевен и гара Плевен – Запад. Предложения може да се изпращат до 10 юли 2018 г. на e-mail: mayor@pleven.bg.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: