По дневен ред от 10 точки ще заседава Общинският съвет на Пордим

27.05.2018 11:47

По предварителен дневен ред от 10 точки ще заседава Общинският съвет на Пордим. Сесията е насрочена за 28.05.2018год. /понеделник/ от 13.00 часа в заседателната зала на сградата на Общински съвет.

Старейшините ще трябва да дебатират около актуализиране на Програмата за управление на общинската собственост и отмяна на Наредба за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества в община Пордим. Ще се съгласува позицията на община Пордим по въпросите от дневния ред на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК и предоставяне на мандат за гласуване.

Съветниците ще разгледат и предложения за приемане на експертна пазарна оценка на застроен жилищен парцел, съставляващ УПИ VI – 255, в стр. кв. 16 по плана на гр. Пордим, с площ 1 260 кв.м, откриване на процедура за отдаване под наем за срок от 10 години на част от помещение „Автоспирка“ в с. Каменец, продажба на общински имот – частна общинска собственост в с. Каменец и други. Последните две точки са молби и питания.

#тагове:

НАЙ-НОВИ: