НАП – Плевен продава ресторант, дискотека и магазин в община Никопол

25.05.2018 9:38

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ на 29.06.2018 г. от 10:00 ч.

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ – РЕСТОРАНТ с площ от 242.30, находящ се в с. Драгаш войвода, при първоначална цена 22 500.00лв./двадесет и две хиляди и петстотин лева/

ДИСКОТЕКА от 80.00кв.м., РЕСТОРАНТ с площ от 150.00кв.м., СМЕСЕН МАГАЗИН с площ от 100.00кв.м. и КАНЦЕЛАРИИ с площ от 140.00кв.м., заедно с ЛЯТНА ГРАДИНА с площ от 200.00кв.м, находящи се в с. Въбел,
при първоначална цена 45 375.00лв./четиридесет и пет хиляди триста седемдесет и пет лева/

Огледът на вещите ще се извършва всеки присъствен ден от 18.06.2018г. до 22.06.2018 г., от 10:00 ч. до 16:00ч., на адрес: по местонахождение на имотите

Условията и правилата за провеждане на търга, както и списък на вещите с тяхното описание и продажна цена са на разположение в сградата на ТД, гр. Велико Търново Офис гр..Плевен и на страницата на НАП в ИНТЕРНЕТ на адрес: www.nap.bg

За контакти: телефон 064/898-317 – Марияна Александрова /публичен изпълнител/
Електронен адрес: : [email protected]

#тагове:

НАЙ-НОВИ: